onsdag 26 oktober 2016

Liscovius

SALOMON LISCOVIUS
1600-taletMITT SKULDREGISTER, GUD
1. Mitt skuldregister, Gud, är kusligt att beskåda!
Jag ser ju att min synd mej för till evig våda.
Den gjort mej skyldig mer än tiotusen pund,
men Gud, förbarma dej och hör mej denna stund!

2. Jag arme som i synd har född och avlad blivit
ej finner någon tröst i döden och i livet
förutom dej, min Gud! Jag bara alltför fort
sen mina första år mångtusen synder gjort.

3. O Herre Sebaot, vart ska jag nu ta vägen?
Vart ska jag kunna fly? Jag är om hjälp förlägen.
Jag vet ej annat råd än falla till din fot,
o Gud, du ej försmår ett krossat hjärtas bot.


4. Ta mot det dyra blod, som ymnigt är nedflutet
på korset från din Son och för min skuld utgjutet
och mycket mera värt än tiotusen pund.
Förbarma dej, o Gud, och tänk på ditt förbund!