måndag 22 maj 2017

Saastamoinen

NIILO J SAASTAMOINEN
1900-talet

PÅ NÅDENS SKIMRANDE GLASHAV1. På nådens skimrande glashav
en utvald skara en gång
i segerglädje prisar
Guds Lamm med jubelsång.

2. Hur stort det är att få komma
till längtans sköna hem,
ja, bort från sorg och strider
och vara en av dem

3. som segerkronan får bära
och Jesus vara när,
där inga tårar rinner,
all klagan borta är.

4. Med jubel får jag där höja
till Herrens lov min sång,
att frälsa mej han gjutit
sitt hjärteblod en gång.

5. Guds barn jag är och gläds att
min Jesus offrat sej
och burit mina synder,
med nåd trolovat mej.

6. Här uti sorgernas rike
jag sjunger än min sång
och får med fröjd instämma
i himlens kör en gång.